Main menu

Istraživanje

Za specijalizante kirurških struka

Osnovno o palijativnoj skrbi u kirurškom okruženju

Referentna kartica za kliničku palijativu

SPICT vodič za prepoznavanje potrebe za palijativnom skrbi (format A4)

Image result for NACIONALNE SMJERNICE ZA RADIZVANBOLNIČKE I BOLNIČKE HITNE MEDICINSKE SLUŽBES PACIJENTIMA KOJIM JE POTREBNA PALIJATIVNA SKRB

Nacionalne smjernice za palijativu u hitnim službama

Surgical Palliative Care: A Resident's Guide

Alati za predviđanje smrtnosti nakon kardiopulmonalnog aresta u bolnici

 

Neurološka palijativa

 

Palijativna skrb za oboljele od neuromuskularnih bolesti – Neurologia Croatica
E. Bilić


Neurodegenerativne bolesti i palijativna medicina – Neurologia Croatica
N. Klepac

 

Dijagnostičke i terapijske smjernice u liječenju amiotrofične lateralne skleroze (ALS)

Ervina Bilič, Dubravka Jurenič, Marija Žagar, Davorka Vranješ
Demencija i palijativna skrb – Neurologia Croatica
N. Mimica


Palijativna skrb kod cerebrovaskularnih bolesti – Neurologia Croatica
Z. Poljaković


Palijativna skrb za bolesnike s epilepsijom – Neurologia Croatica
S. Hajnšek, Ž. Petelin, S. Nanković, J. Dumančić


Uloga palijativne medicine u multiploj sklerozi – Neurologia Croatica
I. Adamec, M. Habek, I. Zadro


Pristup bolesniku s neuropatskom boli u palijativnoj medicini – Neurologia Croatica
D. Petravić, D. Mahović, B. Ribarić


Socijalni rad u palijativnoj skrbi neuroloških bolesnika – Neurologia Croatica
V. Ivanković, A. Mikulić, N. Pavlović Cvetkov

 

Psihološka procjena neurološkog bolesnika u palijativnoj medicini – Neurologia Croatica
L. Brajković, M. Braš, V. Đorđević

 

Komunikacija s neurološkim bolesnikom – Neurologia Croatica
V. Đorđević, M. Braš, V. Milunović, L. Brajković

 

Najava: Poziv za edukaciju iz područja menadžmenta volontera.

Udruga "MI" - Volonterski centar Split, kao članica Hrvatske mreže volonterskih centara (HMVC) vas poziva na sudjelovanje u edukacijskom ciklusu „Menadžment volontera“. Cilj edukacije je razviti/unaprijediti postojeće sposobnosti, vještine, znanje i stavove predstavnika organizatora volontiranja kako bi razvili i/ili unaprijedili volonterske programe u svojim organizacijama. Edukaciju će provesti tim edukatora Udruge "MI" – Volonterskog centra Split u proljetnom ciklusu 2016. kroz tri edukacijska dana: 21., 22. i 29 travnja 2016.

 

Volonteri u palijativi po županijama

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Franjevački svjetovni red - Mjesno bratstvo Kaptol Zagreb
Adresa: Kaptol 9, 10000 Zagreb
Telefon za palijativnu skrb: 01 55 88 917 (radnim danom od 8 do 16h; koordinatorica Olivera Tomas, dipl.socijalni radnik)
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: kaptol.ofs.hr

 

Varaždinska županija

Udruga za palijativnu pomoć "Srce" Novi Marof

Kontakt:

Adresa: Varaždinska 18, 42220 Novi Marof

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 099 310 9388

Posudionica pomagala: 099 722 4895

Duhovnik: 091 910 2806
Web: http://www.udrugasrce.hr/

Iz rada udruge za palijativnu pomoć "Srce" Novi Marof:

 

 

 

Istraživanja i pregled literature

 

NOVO:

Effect of Palliative Care on Aggressiveness of End-of-Life Care Among Patients With Advanced Cancer

Daniel P. Triplett, Wendi G. LeBrett et. al.

Ova populacijska studija pokazala je da palijativna skrb značajno smanjuje korištenje zdravstvene zaštite među korisnicima Medicare-a s uznapredovalom malignom bolešću.

 

 

Arhiva

Izuzetna dugovječnost ne rezultira prekomjernom razinom invalidnosti

K. Christensen, M. McGue, I. Petersen, B. Jeune, J. W. Vaupel (2008). Exceptional longevity does not result in excessive levels of disability. Proceedings of the National Academy of Sciences DOI: 10.1073/pnas.0804931105

 

Kako razgovarati s najtežim pacijentima i obiteljima umirućih koji vjeruju u čudo

AMEN in Challenging Conversations: Bridging the GapsBetween Faith, Hope, and Medicine

Rhonda S. Cooper, Anna Ferguson, Joann N. Bodurtha, Thomas J. Smith

J Oncol Pract. 2014 May 6. [Epub ahead of print]

 

 

Procjena potreba za palijativnom skrbi

How many people need palliative care? A study developing and comparing methods for population-based estimates

Fliss EM Murtagh, Claudia Bausewein, Julia Verne, E Iris Groeneveld, Yvonne E Kaloki and Irene J Higginson

Palliat Med 2014 28: 49

 

Ekonomika palijativne skrbi

 

Increased Satisfaction with Care and Lower Costs: Results of a Randomized Trial of In-Home Palliative Care

Richard Brumley, MD, Susan Enguidanos, PhD, MPH, Paula Jamison, BA, Rae Seitz, MD, Nora Morgenstern, MD, Sherry Saito, MD, Jan McIlwane, MSW, Kristine Hillary, RNP, Jorge Gonzalez, BA

J Am Geriatr Soc. 2007;55(7):993-1000.

 

Cost savings associated with US hospital palliative care consultation programs

Morrison RS, Penrod JD, Cassel JB, Caust-Ellenbogen M, Litke A, Spragens L, Meier DE; Palliative Care Leadership Centers' Outcomes Group.

Arch Intern Med. 2008 Sep 8;168(16):1783-90.

 

Palliative care consultation teams cut hospital costs for Medicaid beneficiaries.

Morrison RS, Dietrich J, Ladwig S, Quill T, Sacco J, Tangeman J, Meier DE.

Health Aff (Millwood). 2011 Mar;30(3):454-63. doi: 10.1377/hlthaff.2010.0929.

 

Poraba zdravil v zadnjih šestih dneh življenja in njihova finančna ocena

P. Tavčar, J. Červek, B. Zakotnik, T. Žagar, P. Mlakar, B. Zavratnik

ONKOLOGIJA/pregledi. leto XVI / št. 1 / junij 2012

 

Organizacijski modeli

 

A Model to Guide Hospice Palliative Care

Ferris FD, Balfour HM, Bowen K, Farley J, Hardwick M, Lamontagne C, Lundy M, Syme A, West P.

Ottawa, ON: Canadian Hospice Palliative Care Association, 2002

 

Canadian Hospice Palliative Care Association. Applying A Model to Guide Hospice Palliative Care: An Essential Companion Toolkit for Planners, Policy Makers, Caregivers, Educators, Managers, Administrators and Researchers.

To be used in conjunction with A Model to Guide Hospice Palliative Care: Based on National Principles and Norms of Practice. Ottawa, ON: Canadian Hospice Palliative Care Association, 2005.

 

Palliative Care Services Operational Policy

Medical Development Division, Ministry of Health Malaysia

November 2010. ISBN 978-983-44999-7-6

 

Getting Started: Guidelines and Suggestions for those Starting a Hospice / Palliative Care Service. 2nd Edition

Derek Doyle

IAHPC Press Houston 2009. ISBN - 0-9758525-7-4

 

Norme, standardi i procedure

Crosswalk of JCAHO Standards and Palliative Care – with PC Policies, Procedures and Assessment Tools

Center to Advance Palliative Care. Sutton Group

February 18, 2004

Edukacijski paket

Ovdje možete presnimiti PPT-prezentacije o najbitnijim temama palijativne skrbi.

 

Općenito o palijativi

Što je palijativna skrb

Uvod u palijativu, definicija i povijesni razvoj

Palijativni pristup

Bioetički i zakonodavni aspekti

Gerijatrijska palijativa

Bolesnik na kraju života

 

Organiziranje palijative

Dokumenti, procedure i alati za upravljanje u palijativi

Evaluacija u palijativnoj skrbi

Organizacija palijativne skrbi u Istarskoj županiji

Organizacije civilnog društva

Organizacijski oblici palijativne skrbi

Procjena potreba za palijativnom skrbi

Civilno društvo

Vježba - Kako organizirati kontinuitet skrbi

 

Tim za palijativnu skrb

Kakav bi trebao biti tim u palijativi

Intervencije medicinske sestre u palijativnoj skrbi

Uloga psihologa u palijativnoj skrbi

Uloga radnog terapeuta u palijativi

Uloga socijalnog radnika u palijativi

Uloga psihijatra u palijativnoj skrbi

Uloga ljekarnika u palijativnoj skrbi

Volonteri u palijativi

 

Ublažavanje boli

Bol - uvod

Farmakološki pristup u liječenju boli

Maligna bol

Invazivno liječenje boli

Procjena boli

Liječenje boli

Liječenje kronične maligne boli

Nefarmakološke metode liječenja boli

 

Ublažavanje drugih simptoma

Hidracija palijativnog bolesnika

Kontrola neugodnih simptoma u palijativnoj medicini

Palijativna radioterapija

Terminalna sedacija

 

Tehnička pitanja

Kako urediti prostor za palijativnog bolesnika u stacionaru

 

Prehrana palijativnog pacijenta

Prehrana bolesnika u palijativnoj skrbi

Enteralna nutritivna potpora kroničnih i bolesnika s malignomom

Perkutana endoskopska gastrostomija (PEG)

 

Psihološka i komunikacijska pitanja

Osnove komuniciranja

Saopćavanje loše vijesti

Uvod u smjernicu za saopćavanje loše vijesti

Žalovanje

Ferdinand Hodler i prizori umiranja njegove ljubavnice

Psihološke reakcije bolesnika na vijest o neizlječivoj bolesti

Psihoterapijske intervencije u palijativnoj medicini

Psihijatrijski poremećaji u palijativnoj skrbi

 

Neurološka palijativa

Neurološka palijativa, općenito

Alzheimerova bolest

Palijativno zbrinjavanje bolesnika s amiotrofičnom lateralnom sklerozom

 

Pedijatrijska palijativa

Pedijatrijska palijativa

Kako reći neželjenu vijest roditeljima teško bolesnog djeteta

Procjena boli kod djece

Komunikacija s djecom

Farmakokinetika i farmakodinamika analgetika u djece

Psiholog u dječjoj palijativi

Farmakološke i nefarmakološke specifičnosti pedijatrijske palijativne analgezije

Bioetička razmatranja o palijativnoj skrbi u novorođenačkoj dobi

Uloga civilnog društva u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi

Prava djece i roditelja u zdravstvu (Švedska)

UNICEF: CRED-PRO - Nastavni plan i program o pravima djece za zdravstvene stručnjake

EACH povelja o pravima djeteta u bolnici

 

Palijativna skrb u kući

Podrška obitelji umirućeg člana u kući

Popis dokumenata u paketu

 

Novo Filter za kompjuterski probir pacijenata - kandidata za palijativnu skrb

 

Ček-liste, popisi, norme i standardi

Upute za upotebu paketa za bolničku palijativu
Ček-lista za palijativu u stacionarnim ustanovama
Hodogram dopune bolničke djelatnosti za palijativu
Njemačke preporuke kriterija kvalitete u stacionarnim hospicijima
Bijela knjiga o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi
Popis opreme za kabinet vještina
Popis pomagala za posudionicu

Kliničke smjernice

Algoritam za analgeziju u palijativi
Analgetici i koanalgetici u palijativnom liječenju boli
Klinička smjernica za saopćavanje loše vijesti
Klinička smjernica EFNS-a za liječenje neuropatske boli
Klinička smjernica za liječenje karcinomske boli odraslih
Klinička smjernica za procjenu uzaludnosti medicinskog postupka v1
Klinička smjernica za supkutanu infuziju
Klinička smjernica za uključivanje pacijenta u palijativnu skrb

Popis usluga u palijativnoj skrbi

Program rada bolničkog centra za palijativnu medicinu

SPICT - Alat za indikatore suportivne i palijativne skrbi

 

 

Obrasci za procjenu i praćenje palijativnog pacijenta

 Obrazac prve palijativne kućne posjete obiteljskog liječnika

Popis dijagnoza za kompjuterski probir palijativnih pacijenata

Alati za procjenu u palijativnoj skrbi
Lista praćenja palijativnog pacijenta
Liverpulski klinički put za skrb o umirućemu
Pismo za preuzimanje palijativnog pacijenta

Obrazac individualnog nacrta palijativne skrbi
Obrazac pismene suglasnosti pacijenta za palijativnu skrb u hospiciju
Obrazac bilježaka o razgovorima u vezi palijative
Obrazac za procjenu duhovnih potreba
Obrazac probira za palijativnu skrb
Obrazac za obiteljski sastanak
Obrazac za procjenu psihosocijalne patnje
Obrazac za psihosocijalnu obradu obitelji
Smjernice za prehranu palijativnog bolesnika

 

Edukativni materijali

Posljednji dani (letak za obitelj)
Vrijeme tugovanja (letak za obitelj)
Centralni venski kateter (letak za pacijenta i obitelj)
Perkutana endoskopska gastrostoma (letak za pacijenta i obitelj)
Palijativna skrb u kucnim uvjetima (autor: Diego Brumini)

Potkategorije

Edukacijski kit

Saopćavanje loše vijesti

 

<

 
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\Users\drhorvat\palijativna-skrb.hr\wwwroot\libraries\joomla\filter\input.php on line 660 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in C:\Users\drhorvat\palijativna-skrb.hr\wwwroot\libraries\joomla\filter\input.php on line 663